Deň otvorených modranských záhrad

- 2017 -

10. júna 2017

Dvere modranských záhrad sa otvorili opäť. Tak, ako minulý rok, návštevníci si mohli pozrieť modranské záhrady, ktorých majitelia sa rozhodli sprístupniť ich pre verejnosť. Deň otvorených modranských záhrad sa pripája k celoeurópskemu podujatiu Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré má v západnej Európe dlhoročnú tradíciu a je organizované každoročne už od roku 1993.

Otvorené záhrady
Občianske združenie
Myšlienku otvoriť bežne neprístupné parky, záhrady a dvory verejnosti, na Slovensku realizovala mimovládna organizácia Národný Trust n.o. Každoročne organizuje s partnermi Víkend otvorených parkov a záhrad, a to už od roku 2007. V Modre vzniklo občianske združenie Otvorené záhrady v roku 2014, ktoré sa stalo partnerom Národného Trustu n.o. a snaží sa predovšetkým prezentovať súkromné záhrady v meste Modra tak, ako to prebieha v západnej Európe, kde sú majitelia otváraných záhrad hrdí na to, že môžu byť zapísaní v zoznamu navštívených záhrad.
Po úspešnom prvom ročníku 2014, ktorý bol venovaný poznávaniu byliniek a zdravému životnému štýlu, sme sa roku 2015 zamerali na obdobie romantizmu v záhradnej architektúre. Téma tohto podujatia bola „ Ludevít Velislav Štúr a obdobie romantizmu“ a bola venovaná 200.výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sme si tento rok pripomínali. Roku 2016 bola zvolená téma Flower Power – sila kvetov, uctili sme si deti kvetov hippies. V Modre je pomník Johna Lennona a niektorí obyvatelia mesta spomínajú každoročne na deň, keď zomrela hudba.
Ročníky
Fotografie z ostatných ročníkov
Aktuálny ročník 2017
background
Kontakt
Občianské združenie Otvorené záhrady,
Dr. Bodického 2/A, 900 01 Modra

+421 905 829 193

modra@otvorenezahrady.sk
Partneri a podporovatelia