background
Otvorené modranské záhrady 2019

Okruh otvorenými záhradami
začína v záhradách:

Č.1 Dr. Bodického 2/A, Modra

Č.10 Štúrova 61, Modra

Č.11 Dolná 27, Modra

Č. 9. Puškinova 9, Modra-Kráľová

Tieto záhrady sú zároveň kontaktnými miestami, kde dostanete všetky informácie o podujatí, propagačné materiály, orientačné mapy a pod.

Vstupné do záhrad pre dospelých je 10,- €
Pre deti do 10 rokov zdarma
Seniori nad 60 rokov 5,- €

Ďakujeme za podporu zelene a občianskeho združenia
Otvorené záhrady

……………….

Dňa 15.júna 2019 otvoria dvere 19 modranských záhrad, ktorých majitelia sa ich rozhodli sprístupniť pre verejnosť. Tento rok už od 11,00 – do 20,00 hodiny môžete navštíviť záhrady v rôznych častiach mesta Modry, na Kráľovej, Panskom chodníku či v Harmónii. Pozrieť si môžete tiež záhrady v odľahlejších častiach nášho mesta a spoznať jeho nové zákutia.

Tohtoročná téma Prírodná záhrada II, nadväzuje na aktuálne trendy súčasného smerovania záhradnej tvorby a rozvíja tému zdravého a šetrného životného štýlu. Prezentuje tvorbu záhradného priestoru, inšpirovanú lokálnymi prírodnými podmienkami a jeho nadväznosť na okolitú krajinu.

Počas podujatia budú sprístupnené prírodné záhrady ocenené certifikátom Prírodná záhrada od rakúskej ekologickej organizácie Natur im Garten, ako aj záhrady ocenené návštevníkmi v predchádzajúcich ročníkoch ako Najkrajšia otvorená záhrada z roku 2015, 2016, 2017 a 2018.
Príjemným spestrením putovania po záhradách bude sprievodný program – Kváskovanie s Katkou, Ošetrenie vzrastlého stromu certifikovaným arboristom, Prednáška o chove a úžitku kalifornských dážďoviek, či ochutnávka vín v záhrade, alebo občerstvenie z domácej kuchyne, pripravené majiteľmi záhrad.

Informačné a propagačné materiály – letáky s popisom jednotlivých záhrad a orientačný plán s označením ich miesta a ponúkanými aktivitami si môžete vyzdvihnúť v Záhradách č. 1, č.9, č.10 a č.11. Zapojiť sa tiež môžete do zlosovateľnej ankety s cenami o najkrajšiu navštívenú záhradu.

 

background

Občianské združenie Otvorené záhrady
a Národný Trust n.o.

Na Slovensku aplikovala myšlienku otvoriť bežne neprístupné parky, záhrady a dvory verejnosti mimovládna organizácia Národný Trust n.o., ktorá s partnermi organizuje každoročne Víkend otvorených parkov a záhrad od roku 2007. V Modre vzniklo občianské združenie Otvorené záhrady roku 2014, ktoré sa stalo partnerom Národného Trustu n.o. a snaží sa predovšetkým prezentovať súkromné záhrady  v meste Modra tak, ako to prebieha v západnej Európe, kde sú majitelia otváraných záhrad hrdí na to, že môžu byť zapísaní v zoznamu navštívených záhrad.

Stručný prehľad jednotlivých ročníkov

Po úspešnom prvom ročníku 2014, ktorý bol venovaný  poznávaniu byliniek a zdravému životnému štýlu, sme sa  roku 2015 zamerali na obdobie romantizmu v záhradnej architektúre. Téma tohto podujatia bola „ Ludevít Velislav Štúr a obdobie romantizmu“ a bola venovaná 200.výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sme si tento rok pripomínali. Roku 2016 bola zvolená téma Flower Power – sila kvetov, uctili sme si deti kvetov hippies. V Modre  je pomník Johna Lennona a niektorí obyvatelia mesta spomínajú každoročne na deň, keď zomrela hudba.

Každý ročník je špecifický tým, že sa menia navštevované záhrady.

Téma roku 2017 – Záhradná slávnosť

Už v časoch minulých slúžili záhrady a parky nielen ako miesto pre pestovanie ovocia a zeleniny či okrasných rastlín, ale aj okrem prechádzok na zdravom vzduchu a kochaním sa zvolenými kompozíciami rastlín, či výhľadmi do okolia alebo pohľadmi, boli tieto plochy určené na oddych a zábavu. Dokonca napríklad v barokových záhradách mali svoje miesto „špásovné „ vodné prvky ( návštevník sa pri nesprávnom zaujatí miesta popri vodnom dielku poumýval vodou ). V záhradách a parkoch boli amfiteátre s vystupujúcimi divadelnými súbormi a prestreté stoly pre občerstvenie sa či pre naobedovanie sa. Jednoducho – v záhradách sa žilo, jedlo, pilo, zabávalo sa.

Roku 2017 sme pripravili pre návštevníkov zážitky všetkými zmyslami: degustácie modranských vín a kávy v pražiarni, exotické tance s hudbou, sláčikové kvarteto vo víťaznej záhrade, tvorivé dielne pre deti aj dospelých, čistú horskú vodu zo studničky, z ktorej pil aj Ľudovít Štúr, stromy želaní….. a predovšetkým krásu záhrad a okolitej prírody.

Téma roku 2018 – Prírodné záhrady

Podporujeme a ukazujeme návštevníkom ekologický a zodpovedný prístup k životnému prostrediu v záhradách: Šetríme vodou a energiou. Priemyselne vyrábaným chemikáliám sa takmer stopercentne vyhýbame. Súčasťou ekologického myslenia je využívanie povodných materiálov a recyklácia už nepotrebných vecí. Namiesto umelých napodobenín prírodných materiálov používame skutočné drevo a kameň, záhrada nevonia rozpáleným plastom. Do záhrad sa vracia život: postavíme  hmyzí hotel pre užitočný hmyz, kŕmidlo pre vtáky, búdu pre psíka, nie je nič nezvyčajné, keď po záhrade pobehujú sliepky alebo kosia ovce. V prírodnej záhrade rastie vlastná úroda : bylinky, zelenina, ovocie.  Kvitnúce trvalky prilákajú opeľovače pre ovocné stromy. Násilne tvarované  dreviny s farebnými listami sa  nahrádzajú rastlinami s prirodzeným rastom.

Tri z otvorených modranských záhrad boli ocenené na základe spĺňaní predpísaných kritérií pre prírodné záhrady certifikátom Prírodná záhrada od rakúskej ekologickej organizácie Natur im Garten.

V záhradách roku 2018 vládne pohoda, pokoj,  jednoduchosť, nenáročnosť, nechceme sa zamestnávať ich zložitou údržbou. Našim cieľom je  sprostredkovať vám splynutie s prírodou a príjemným prostredím modranských záhrad, nájsť v záhradách absolútny odpočinok.

Ročníky
Fotografie z ostatných ročníkov
background
Kontakt
Občianské združenie Otvorené záhrady,
Dr. Bodického 2/A, 900 01 Modra

+421 905 829 193

modra@otvorenezahrady.sk
Partneri a podporovatelia